انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش/ تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی نیروهای ارتش با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش/ تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی نیروهای ارتش با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش جمهوری…

دیدگاه‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش/ تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی نیروهای ارتش با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند