حضور مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش در فدراسیون آمادگی جسمانی

حضور مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش در فدراسیون آمادگی جسمانی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون آمادگی جسمانی حضور و با سرپرست فدراسیون دیدار کرد. به گزارش…

دیدگاه‌ها برای حضور مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش در فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند