آغاز دو پروژه ورزشی فدراسیون آمادگی جسمانی در طرح ملی وزارت ورزش/ اجرای «گذرگاه ورزش» در فضاهای عمومی و پروژه «مترو اسپرت» در ایستگاه ارم سبز

آغاز دو پروژه ورزشی فدراسیون آمادگی جسمانی در طرح ملی وزارت ورزش/ اجرای «گذرگاه ورزش» در فضاهای عمومی و پروژه «مترو اسپرت» در ایستگاه ارم سبز  سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی…

دیدگاه‌ها برای آغاز دو پروژه ورزشی فدراسیون آمادگی جسمانی در طرح ملی وزارت ورزش/ اجرای «گذرگاه ورزش» در فضاهای عمومی و پروژه «مترو اسپرت» در ایستگاه ارم سبز بسته هستند