گواری: برگزاری اولین المپیاد سراسری آمادگی جسمانی با حضور ۶۰۰ ورزشکار/ فعالیت‌های فدراسیون متوقف نمی‌شود و تابع وزارت ورزش هستیم

گواری: برگزاری اولین المپیاد سراسری آمادگی جسمانی با حضور ۶۰۰ ورزشکار/ فعالیت‌های فدراسیون متوقف نمی‌شود و تابع وزارت ورزش هستیم سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، گفت: اولین المپیاد آمادگی جسمانی کشور…

دیدگاه‌ها برای گواری: برگزاری اولین المپیاد سراسری آمادگی جسمانی با حضور ۶۰۰ ورزشکار/ فعالیت‌های فدراسیون متوقف نمی‌شود و تابع وزارت ورزش هستیم بسته هستند