۲ رویداد بزرگ آمادگی جسمانی در سراسر ایران برگزار می‌شود/ مسابقات «انتخابی تیم‌ملی» و «پگ‌برد» در دستورکار

۲ رویداد بزرگ آمادگی جسمانی در سراسر ایران برگزار می‌شود/ مسابقات «انتخابی تیم‌ملی» و «پگ‌برد» در دستورکار ۲ رویداد بزرگ آمادگی جسمانی تحت عنوان مسابقات «قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌ملی»…

دیدگاه‌ها برای ۲ رویداد بزرگ آمادگی جسمانی در سراسر ایران برگزار می‌شود/ مسابقات «انتخابی تیم‌ملی» و «پگ‌برد» در دستورکار بسته هستند