ارائه گزارش عملکرد سه ماهه فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ کلهر: خط قرمز فدراسیون حرکت در مسیر پرورش اندام است/ گواری: روی ارگان‌های با جمعیت بالا تمرکز کرده‌ایم

ارائه گزارش سه ماهه نخست ۱۴۰۲ فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ کلهر: خط قرمز فدراسیون حرکت در مسیر پرورش اندام است/ گواری: روی ارگان‌های با جمعیت بالا تمرکز کرده‌ایم…

دیدگاه‌ها برای ارائه گزارش عملکرد سه ماهه فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ کلهر: خط قرمز فدراسیون حرکت در مسیر پرورش اندام است/ گواری: روی ارگان‌های با جمعیت بالا تمرکز کرده‌ایم بسته هستند