گواری: همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی با ارتش در حوزه علمی و آموزشی/ امیر سرتیپ دوم امیدی: ارتش با فدراسیون آمادگی جسمانی عجین شده است

گواری: همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی با ارتش در حوزه علمی و آموزشی/ امیر سرتیپ دوم امیدی: ارتش با فدراسیون آمادگی جسمانی عجین شده است در نشست سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی…

دیدگاه‌ها برای گواری: همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی با ارتش در حوزه علمی و آموزشی/ امیر سرتیپ دوم امیدی: ارتش با فدراسیون آمادگی جسمانی عجین شده است بسته هستند

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش/ تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی نیروهای ارتش با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش/ تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی نیروهای ارتش با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش جمهوری…

دیدگاه‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش/ تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی نیروهای ارتش با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند

افزایش همکاری ۲ جانبه ارتش و فدراسیون آمادگی جسمانی/ گواری: به دنبال تخصصی کردن آمادگی جسمانی در رشته های ورزشی مختلف هستیم/ برگزاری دوره های آموزشی «توان رزم» در دستورکار

افزایش همکاری 2 جانبه ارتش و فدراسیون آمادگی جسمانی/ گواری: به دنبال تخصصی کردن آمادگی جسمانی در رشته های ورزشی مختلف هستیم/ برگزاری دوره های آموزشی «توان رزم» در دستورکار…

دیدگاه‌ها برای افزایش همکاری ۲ جانبه ارتش و فدراسیون آمادگی جسمانی/ گواری: به دنبال تخصصی کردن آمادگی جسمانی در رشته های ورزشی مختلف هستیم/ برگزاری دوره های آموزشی «توان رزم» در دستورکار بسته هستند